STORY

“Do not open your gates to the worst foes of freedom – tyranny and selfishness. Are not these the withholding from others in your control the very liberties which you have valued and won for yourselves?” Emily Hobhouse, activist and welfare campaigner. “We stood alone in the world, almost friendless against the mightiest Empire on earth. And then one small hand, the hand of a woman, was stretched out to us … at that darkest hour, when our race almost seemed doomed to extinction. “ 

Field Marshall Jan Smuts, Commonwealth statesman, South African premier and philosopher. Pieter de Vos en Jan Groenewald, regie. Sandra Prinsloo, stem.

WINNING AWARDS
Winning award
CAST & CREW
 • Directors
  Jan Groenewald & Pieter de Vos/
 • Actors
  Regie: Jan Groenewald & Pieter de Vos/ Stem: Sandra Prinsloo & David Butler/ Teks: Pieter de Vos/
 • Navorsing
  Gert Theart, Johan Kotze, Magriet van Loggerenberg & Wilma Alant/
 • Kamera
  Hendrik Badenhorst & Leon Kriel/
 • Klank
  Hendrik Badenhorst/
 • Redigering
  Nikki Comninos & Andreas Jensen/
 • Historiese Filmmateriaal
  Die Nasionale Filmargief, Pretoria/
 • MET SPESIALE DANK
  Joan Abrahams, Bloemfontein/ Charlotte Smalberger, Koppies/ Retha Buys Senior Argivaris, SABC/ Die Oorlogsmueum van die Boererpublieke, Bloemfontein: Elria Wessels & Vicky Heunis/ Die Nasionale Vrouemonumentkommissie/ Vrystaatse NG Sinodale Vereniging/ Onze Rust: Colin & Jackie Steyn, Isabella Steyn en Willemien Steyn/
 • FOTO’S
  Met Erkenning aan: Bloemfontein Fort Museum, Burgersdorp Museum, Talana Museum Dundee, Voortrekkermonument Navorsingsentrum, Natalse Argief-bewaarplek, Nasionale Argief-bewaarplek en Vrystaatse Argief-bewaarplek/
 • PRIVATE FOTOVERSAMELINGS
  Dr Arnold van Dyk, Bloemfontein; Johan Loock, Bloemfontein; Steve Watt, Pietermaritzburg/
 • HOOF VAN AFRIKAANSE KANALE
  Karen Meiring/
 • BEMARKING EN PUBLISITEIT
  Haddad Viljoen, Nico Nel en Gizela Arndt/
 • TOESIGVERVAARDIGER
  Marida Swanepoel/