STORY

Beautiful and spoilt by doting parents there was nothing in her youth to prepare her for national disaster, war and a bitter fight for survival. Married to a leader of the struggle against British imperialism, she was subjected to great humiliation and intimidation during the South African War. She became a national icon of reconciliation and dignity.

Beeldskoon en bederf deur haar ouers en haar man was daar min wat Tibbie Steyn kon voorberei op die nasionale konflik, oorlog en ‘n stryd om oorlewing.  Te midde van mense wat mekaar in een van die stormagtigste politieke tye in Suid-Afrika sou verguis, het sy met stil verbetenheid haar neutraliteit gehandhaaf en so byna die onmoontlike in haar tyd vermag: om met oorleg  en waardigheid  ‘n simbool van nasionale eenheid te word.

CAST & CREW
 • Actors
  REGIE: Jan Groenewald & Pieter de Vos/ STEM: Richard van der Westhuizen & Rina Nienaber/ TEKS: Pieter de Vos/
 • NAVORSING
  Gert Theart/ Johan Kotze/ Magriet van Loggerenberg/ Wilma Alant/
 • KAMERA
  Hendrik Badenhorst/ Leon Kriel/
 • KLANK
  Hendrik Badenhorst/
 • REDIGERING
  Nikki Comninos/
 • MET SPESIALE DANK
  Prof. Andries Raath, UOVS/ Prof. Andries Raath, UOVS/ Bertie Haasbroek/ Charmaine en Paul Alberts, Kraal-uitgewers/ Dr Gerdrie van der Merwe/ Retha Buys Senior Argivaris, SABC/ Monica van Deventer, Hoof-bibliotekaris, SABC/ Instituut vir Eietydse Geskiedenis/ Esta Jones/ Die Nasionale Filmargief/ Die Nasionale Vrouemonumentkommissie/ Die Oorlogsmuseum van die Boererepublieke/ Etna Labuschagne/ Elria Wessels/ Vicky Heunis/ Onze Rust: Colin & Jackie Steyn, Isabella Steyn, Willemien Steyn/
 • FOTO'S
  Africa Media Online/ Bloemfontein Fort Museum/ Burgersdorp Museum/ Talana Museum Dundee/ Voortrekker Monument Navorsingsentrum/ Natalse Argief-bewaarplek/
 • PRIVATE FOTOVERSAMELINGS
  Dr. Arnold van Dyk/ Dr Gerdrie van der Merwe/ Jens Friss jr./ Johan Loock/ Dr Nico van der Merwe, SC/ Steve Watt/
 • HOOF VAN AFRIKAANSE KANALE
  Karen Meiring/
 • BEMARKING EN PUBLISITEIT
  Haddad Viljoen/ Nico Nel/ Gizela Arndt/
 • TOESIGVERVAARDIGER
  Marida Swanepoel/